ข่าวสารและข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม

Display 11 - 15 of 76 News
ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การเตรียมพร้อมสู่เส้นทางแห่งอนาคต

[January 29, 2020]

ความต้องการอาหารแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีปริมาณที่สูงขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และการเปลี่ยนแปลงของความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบัน ทำให้ตลาดของอุปกรณ์และหุ่นยนต์ซึ่งใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหารมีการเติบโต

In Asia Pacific, New Pack Types Offer Up Innovation

[January 14, 2020]

In this region, new pack types and sleeker packaging designs are being introduced in order to draw consumers into the brand experience

This Way Up boost Potts’ eco-credentials with switch to cans

[January 9, 2020]

This Way Up has redesigned the newly launched packs for family-run food brand Potts’, with a switch from single-use plastic to metal cans.

San Miguel to use biodegradable plastic in most of its packaging

[January 3, 2020]

CONGLOMERATE San Miguel Corp. on Monday said it is set to become the first Filipino company to utilize fully certified biodegradable plastic packaging

PROPAK ASIA 2019 LOOKS TO FUTURETHROUGH NEW TECHNOLOGY AND INNOVATION

[July 8, 2019]

BANGKOK, June 12-15 – ProPak Asia 2019 once again achieved its goal of providing an annual platform for food, drink, pharmaceutical, cosmetic, personal care, and manufacturing, processing

Display 11 - 15 of 76 News