ข่าวสารและข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การเตรียมพร้อมสู่เส้นทางแห่งอนาคต

AUTOMATION AND ROBOTICS PAVE THE WAY FOR SHINING FUTURE, ProPak Asia

AUTOMATION AND ROBOTICS PAVE THE WAY FOR SHINING FUTURE, ProPak Asia

ความต้องการอาหารแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีปริมาณที่สูงขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และการเปลี่ยนแปลงของความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบัน ทำให้ตลาดของอุปกรณ์และหุ่นยนต์ซึ่งใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหารมีการเติบโต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการขยายตัวขึ้น

ตลาดของอุปกรณ์ในการแปรรูปอาหารและเครื่องดื่มโลกในปี 2561 ที่ผ่านมามีมูลค่าสูงถึง 51,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และคาดว่าจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นถึง 87.8 พันล้านเหรียญสหรัฐในปี 2568 โดยมีอัตราการเติบโตประมาณ 7% ซึ่งกลุ่มของหุ่นยนต์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตอาหารในตลาดโลกคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 3.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 2568 มีอัตราการเติบโตประมาณ 12.7% ต่อปี โดยการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญจะเกิดขึ้นในภูมิภาคเอเชีย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริโภคอาหารและจากการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มรายใหญ่ เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตให้เพียงพอต่อการบริโภคและเป็นการลดต้นทุนการผลิต

โดยสาธารณรัฐประชาชนจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นสองในสามของประเทศผู้ผลิตอาหารรายใหญ่ที่สุดของโลก ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่และจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้ทั้งสองประเทศต้องมีการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการผลิตอาหารในจำนวนที่มากกว่าสหภาพยุโรปทั้งหมดรวมกัน นอกจากยักษ์ใหญ่ด้านเกษตรกรรมทั้งสองประเทศแล้ว กลุ่มประเทศในเอเชียยังเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้ผลิตอาหารของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ อินโดนีเซีย เป็นผู้ส่งออกมะพร้าวรายใหญ่ที่สุดของโลก เวียดนาม เป็นผู้ส่งออกกาแฟเป็นอันดับ 2 ของโลก ฟิลิปปินส์ เป็นผู้ส่งออกกล้วยเป็นอันดับ 2 ของโลก ส่วนประเทศไทยนั้น เป็นผู้ส่งออกข้าวและน้ำตาลเป็นอันดับ 2 ของโลก และส่งออกไก่แช่แข็งเป็นอันดับ 6 ของโลก อย่างไรก็ตามผลผลิตทางเกษตรเหล่านี้มีมูลค่าไม่สูงนัก ทำให้หลายประเทศในเอเชียหันมาให้ความสำคัญกับการแปรรูปอาหารมากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งการนำเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาใช้เป็นกุญแจสำคัญของการที่จะบรรลุเป้าหมายที่วางไว้

ดังนั้นระบบอัตโนมัติได้กลายเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมอาหารของภูมิภาคในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา ซึ่งในวันนี้นับว่ามีความสำคัญมากต่อความต้องการอาหารที่มากขึ้น มีความปลอดภัยขึ้น มีคุณภาพอาหารที่สูงขึ้นและมีความยั่งยืนมากขึ้น ผู้ผลิตอาหารจึงจำเป็นที่ต้องมีการพัฒนาอุปกรณ์

อัตโนมัติให้อยู่ในระดับสูง มีความสามารถ มีประสิทธิภาพและมีความเร็วที่มากขึ้น โดยต้องประหยัดเวลาและพลังงาน

การปฏิวัติดิจิทัลนั้นสร้างประโยชน์ให้กับผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มได้ ไม่ว่าจะเป็นในการปรับรูปแบบห่วงโซ่คุณค่าหรือการใช้อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things: IoT) ให้มีประสิทธิภาพผ่านการใช้เทคโนโลยีจำลองคอมพิวเตอร์เสมือน การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ดิจิทัลจะช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตขณะที่ยังสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยอาหารด้วย ซึ่งการเปลี่ยนผ่านเหล่านี้ครอบคลุมในส่วนต่าง ๆ อาทิ การเชื่อมต่อ การใช้เซ็นเซอร์อัจฉริยะ การทวนสอบย้อนกลับ คลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) และการตรวจติดตาม เป็นต้น การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลกลายเป็นสิ่งที่บริษัทผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำต่างต้องทำ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้อยู่ในระดับที่สูงสุดและตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่มีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนับว่าอยู่ในกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อลดผลกระทบคือการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่กระบวนการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยี เชิญร่วมเข้ามาสัมผัสประสบการณ์และพบกับนวัตกรรมทั้งหลายเหล่านี้ ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จแห่งอนาคตได้ที่งาน ProPak Asia 2020 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-20 มิถุนายน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

เข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมการจัดงาน ProPak Asia 2020 ได้ที่ www.propakasia.com

ข้อมูลเพิ่มเติม ProPak Asia 2020

วันที่: 17 - 20 มิถุนายน 2563 (วันพุธ - วันเสาร์)

เวลา: 10:00 น. - 18:00 น

สถานที่: ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

เกี่ยวกับ ProPak Asia:

ProPak Asia 2020, งานแสดงสินค้าแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และ สินค้าอุปโภคบริโภค ภายในงานเป็นการรวมตัวกันของ บริษัทและผู้ซื้อที่จะทำลายสถิติของการจัดงานปี 2019 การจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีกลางในการเรียนรู้แนวโน้มของตลาด

เครือข่ายอุตสาหกรรมและการลงทุน และ การอภิปรายในด้านสิ่งแวดล้อม 9 โซนอุตสาหกรรมที่รวบรวมแบรนด์และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อจากทั่วโลก ในงาน ProPak Asia ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับโซลูชั่น เทคโนโลยีใหม่ และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจที่สุดในโลก งาน ProPak Asia ได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากสมาคม สถาบันและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม รวมถึงมีการจัดประชุมของกลุ่มผู้นำในอุตสาหกรรม การสัมมนาถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมและการฝึกอบรมทางเทคนิคในด้านต่างๆ

ProPak Asia 2020 เป็นงานแสดงสินค้าการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของเอเชีย บนพื้นที่ 65,000 ตารางเมตร ใน 9 ฮอลล์ ของ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค คาดว่าปีนี้จะมีผู้เข้าซื้อจาก 90 ประเทศ กว่า 55,000 คน และ มีหน่วยงาน องค์กร และบริษัทชั้นนำเข้าร่วมจัดแสดงงานมากกว่า 2,300 ราย จาก 50 ประเทศทั่วโลก

< Back