การเตรียมตัวรับมือกับ brexit และสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจไก่ส่งออกและทันเหตุการณ์กับการควบคุมเชื้อซัลโมเนลล่า
Free Seminar
  • 14 June 2019
  • 14.00-16.00 Hrs.
  • Meeting Room 220
Agenda
14:00 น. กล่าวต้อนรับโดยตัวแทนผู้จัดงาน Propak Asia 2019 บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย)
14:10–15:00 น. การบรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวรับมือ Brexit กับธุรกิจส่งออกไทย”
โดย คุณดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย รองอธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
15:00–15:50 น การบรรยายเรื่อง “Food Hygiene Management – การจัดการสุขอนามัยอาหาร”
โดย คุณวนิดา มรรคณา ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์อาวุโส บริษัท 3 เอ็ม ประเทศไทย จำกัด

**การจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย

Organised by:
สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทย
Thai Broiler Processing Exporters Association