ข่าวสารและข่าวในแวดวงอุตสาหกรรม

Display 6 - 10 of 75 News
ProPak Asia Webinar # 3 "Packaging for E-Commerce"

[June 4, 2020]

Thai Package Design Association co-hosted with Informa Markets to organize ProPak Asia Webinar # 3 "Packaging for E-Commerce" by Ms. Varna Sudasna Na Ayutthaya - President of Thai Packaging Design Association

WPO president talks packaging and pandemic

[April 23, 2020]

As the global coronavirus pandemic continues to run rampant, across the world packaged goods are in high demand. PKN asked World Packaging Organisation president Pierre Pienaar to share his views on the role of packaging in a pandemic.

ProPak Packaging Update

[April 7, 2020]

As we all are painfully aware business life all over the world has been thrown into chaos by the measures taken to control the Covid-19 virus.

INNOVATION AND TECHNOLOGY ARE KEY TO THE FUTURE OF PACKAGING

[Febuary 19, 2020]

Changes in consumer behaviors present big challenges for the packaging industry as it tries to respond and provide brand owners with optimal solutions

ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ การเตรียมพร้อมสู่เส้นทางแห่งอนาคต

[January 29, 2020]

ความต้องการอาหารแปรรูปและการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มมีปริมาณที่สูงขึ้น ตามการเพิ่มขึ้นของรายได้และการเปลี่ยนแปลงของความต้องการผู้บริโภคในปัจจุบัน ทำให้ตลาดของอุปกรณ์และหุ่นยนต์ซึ่งใช้ในกระบวนการแปรรูปอาหารมีการเติบโต

Display 6 - 10 of 75 News